Časopis TVORBA

Revue pre literatúru a kultúru

Tag: Ivan Čičmanec (page 1 of 2)

IVAN ČIČMANEC Z večerných kontemplácií

PRE OZAJSTNÉHO FILOZOFA, ALE VLASTNE pre každého hĺbavého, introvertného a bdelo žijúceho človeka je myslenie istým druhom opojenia. Samozrejme, že tu nemám[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Stalo sa v októbri

1.

Astrológovia by nám možno vedeli povedať, či Bratislava a jej okolie boli v dňoch 5. – 16. októbra 2016 zasiahnuté nejakými zvláštnymi kozmickými vplyvmi.[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Niekoľko shakespearovských poohliadnutí

1.

Bol úspešný a uznávaný už za svojho života, po jeho smrti sa však až s neuveriteľnou ľahkosťou zavrela nielen jeho fyzická rakva, ale aj jeho povesť v divadelnom[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Vajanský ako symptóm a inšpirácia

1.

Zo známeho portrétu, ktorý namaľoval Milan Mitrovský asi r. 1914, na nás Svetozár Hurban Vajanský hľadí skúmavo, skepticky, unavene, a vari aj trochu úzkostlivo.[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Povzdychy jazykového nostalgika

Nedávno som v Tvorbe poukázal na zvláštnosti jazykovej praxe v súčasnom Nórsku. Situácia na Slovensku nie je v tomto smere ani zďaleka taká katastrofálna- ako[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Stretnutie s tichým korčuliarom

Mesačný spln nad krajinou Edvarda Muncha. Všetky štádiá bytia v jednom kotúči, všadeprítomná nemilosť bez snežnej zimy. Prechádzaš sa po vianočných uliciach[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Tri reflexie o umení

AKO DIEŤA SOM ZAČAS BÝVAL v západoslovenskom mestečku s bohatou ochotníckou tradíciou, aj v tom čase sa tam pomerne pravidelne hrávalo divadlo. Predstavenia[...] Celý článok

ZDRAVICE K OSEMDESIATKE DLHOROČNÉHO ŠÉFREDAKTORA TVORBY JÚLIUSA VANOVIČA

ZDRAVICE K OSEMDESIATKE DLHOROČNÉHO ŠÉFREDAKTORA TVORBY JÚLIUSA VANOVIČA,

slovenského spisovateľa, ktorý v Tvorbe, revue pre literatúru a kultúru, založenej[...] Celý článok

IVAN ČIČMANEC: Päť básní v próze

VÝKRIK, KRÁTKY POHĽAD na svoj zrkadlový obraz cez zaslzený zrak, dotyky cudzieho tepla, pocit neuhasiteľného smädu… Náznak zablysnutia, chvíľka ticha, po[...] Celý článok

DOMINIKA ZÚBOROVÁ: Na cestách

ROZHOVOR S IVANOM ČIČMANCOM

Bez kríža je človek túlavý…
(V stave žlče, Ján Ondruš)

V chladných mesiacoch zvyčajne najväčšmi túžime po slnku.[...] Celý článok

Older posts

© 2017 Časopis TVORBA

Theme by Anders NorenUp ↑