EMIL BOLESLAV LUKÁČ: Hlas na púšti 
EMANUEL RÁDL: Rozklad. 1. Hellenizmus 
MIROSLAV BRÜCK: Sedem básní 
PITIRIM A. SOROKIN: Rozpad sensitivní kultury 
BOŽENA ČAHOJOVÁ: Umenie na periférii 
F. X. ŠALDA: Umenie a náboženstvo
ZUZANA FABIANOVÁ: Záchvevy 
MATEJ ŠVANTNER: Oslobodená Viva
VIERA BENKOVÁ: Čajové meditácie
IVAN ČIČMANEC: Romantické fragmenty
VOJTECH ČELKO: Kniha, ktorej hodnotu potvrdil čas (O Lettrichových Dejinách novodobého Slovenska) 

RECENZIE
MICHAL ZAJDEN: Kázne Daniela Veselého 
MICHAL GÁFRIK: Publikácie Spolku Martina Rázusa
VERONIKA SVORADOVÁ: Globalizácia, meditácia, recyklácia 
NAĎA ČEKLOVSKÁ: V (medzi)priestoroch prózy
MÁRIA STANKOVÁ: Privatizácia kultúry
MICHAL KOVÁČ: Dvadsaťročný Gorazdov Močenok

ZO ZÁPISNÍKA Martiny Petríkovej
O opustených a odpustení – Sklené vrchy v nás

DOKUMENTY DOBY
JÚLIUS VANOVIČ: O knihe Pitirima A. Sorokina Krise našeho věku

 


Na stiahnutie:

Obsah 2012/4  (pdf)

Text celého čísla 2012/4  (pdf)

Vybrané články z Tvorby 2012/4